kalkulálj!adni jó!légy sikeres!olvasni jó!állati közösségigaz szerelem!
Egyéni keresés
hirdetés

Az in­gat­lan pi­a­con na­gyon sok e­l­adás­ra vá­ró in­gat­lan van, na­gyobb a kí­ná­lat mint a ke­res­let. I­ga­zá­ból a ke­res­let is ma­gas len­ne, ha a gaz­da­sá­gi hely­zet s­ta­bi­li­zá­lód­na és az em­be­rek is job­ban él­né­nek.